Nowości

Zmiany w aplikacji

Numer wersji 1.23

  • Dodanie obsługi Przesunięć MM. W głównym widoku aplikacji dodano "Przes. MM". W tym widoku prezentowane są Przesunięcia MM. Można kolekcjonować przesunięcia MM i wysyłać wyedytowane do programu magazynowego (wymaga aktualizacji serwera).
  • Wprowadzanie towarów niewystępujących w magazynie. Dodano możliwość wprowadzania towarów nie występujących w spisie towarów/artykułów. W takim przypadku aplikacja spyta o nazwę towaru/artykułu i do programu magazynowego oprócz ilości wyśle także nazwę towaru. Opcja konfigurowalna w menu "Narzędzia" (wymaga aktualizacji serwera).

Numer wersji 1.22

  • Dodanie możliwości przeglądania stanów magazynowych we wszystkich magazynach. W menu "Przeglądanie" wyświetlana jest lista towarów pobrana z programu ERP z domyślną ilością z wybranego w ustawieniach magazynu. Po wybraniu pozycji wyświetla się okno z informacjami na temat ilości w innych magazynach. Okno można wyświetlić także podczas wprowadzania dokumentu. W oknie wpisywania ilości pozycji w prawym górnym rogu dodana została ikonka "i", po której kliknięciu wyświetlają się szczegóły na temat dostępności we wszystkich magazynach. Wymagana aktualizacja i restartu serwera. Aktualne pliki można pobrać ze strony internetowej aplikacji Mobic Magazynier.

Numer wersji 1.21

  • Dodanie możliwości wyboru realizacji dokumentu w zakładce "Info". Umożliwia indywidualną zmianę sposobu realizaji Wydania lub Przyjęcia. Na dokumencie przed wyborem "Wyślij dokument" istnieje możliwość wyboru "Sposobu wysyłki". Wybany sposób wysyłki domyślnie podstawia się wybrany w ustawieniach, a zmieniany na dokumencie nie wpływa na inne dokumenty
  • Dodanie dokumentu inwentaryzacji. Możliwość wykonywania dokumentu inwentaryzcji w aplikacji Mobic Magazynier. Wymagana aktualizacja serwera - SubiektConnect.exe. Pobranie ze strony internetowej aplikacji Mobic Magazynier.

Numer wersji 1.20

komunikat przy ponownej edycji pozycji. Gdy podczas pracy użytkownik wybierze ponownie ten sam towar - aplikacja wyświetli komunikat o tym, że wybrana pozycja została już wprowadzona. Komunikat ostrzeże użytkownika przed wielokrotnym zeskanowaniu tego samego towaru.

Numer wersji 1.19

Usunięcie wymagania unikalności kodu kreskowego. Dotychczas towary z niewypełnionym lub nieunikalnym kodem kreskowym nie wyświetlały się w aplikacji. W aktualnej wersji zniesiono wymaganie unikalności wszystkich towarów w magazynie.